ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2565

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564

โรงพยาบาลบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631131

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (0)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (0)

ประกาศล่าสุด

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 2 หมู่ 9 ถนนสายบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
(งานบริหาร)

โทรศัพท์

056-631131 ต่อ 101