ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631131

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (5)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (0)

ประกาศล่าสุด


เผยแพร่ : 4 ก.ย. 2565 18.24 น. EB11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 4 ก.ย. 2565 16.46 น. EB11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
เผยแพร่ : 4 ก.ย. 2565 16.43 น. EB11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 4 ก.ย. 2565 16.08 น. EB11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 4 ก.ย. 2565 16.04 น. EB11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 2 หมู่ 9 ถนนสายบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
(งานบริหาร)

โทรศัพท์

056-631131 ต่อ 101