ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลบางมูลนาก โทรศัพท์ : 056-631131

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (7)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (53)

ประกาศล่าสุด


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เผยแพร่ : 17 มี.ค. 2566 09.37 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เผยแพร่ : 1 มี.ค. 2566 16.23 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2565 10.42 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2565 10.42 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2565 10.41 น. MOIT4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 2 หมู่ 9 ถนนสายบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
(งานบริหาร)

โทรศัพท์

056-631131 ต่อ 101