ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
วันพ่อ
6 7
มีรายการจอง
 
8 9
10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12 13
มีรายการจอง
 
14 15 16
17 18 19
มีรายการจอง
 
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
วันสิ้นปี
           

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 14:26:18
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายมนตรี ภู่สวรรค์   สำหรับแผนก งานPCU
วาระการประชุม ประชุมถอดบทเรียนซ้อมแผนอัคคีภัย
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 10:45:45
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายพงศ์วิทย์ สนองบุญ   สำหรับแผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ04/12/2566 เวลา 10:33:57
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ประชุม CLT
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ04/12/2566 เวลา 10:33:27
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นส.สายสมร ยิ้มทรัพย์   สำหรับแผนก กลุ่มการ
วาระการประชุม ประชุมหัวหน้างงานกลุ่มงานการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ04/12/2566 เวลา 10:33:47
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาววราพร เขียวงาม   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรม
วาระการประชุม การต่อใบอนุญาตสถานประกอบการสัญจร ของจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ